VEĽKÝ ŠARIŠ – Základná škola – Školská 29, Veľký Šariš

Do školy na bicykli vo Veľkom Šariši

Mnohí žiaci našej Základnej školy vo Veľkom Šariši sa naučili pravidelne chodiť do školy na bicykli alebo kolobežkou, čo nás veľmi teší. Každoročne sa zapájame do kampane Do školy na bicykli, vďaka ktorej sme rozbicyklovali celú školu.

Predchádzajúce dva týždne sme spolu urobili 1418 jázd. Priemerne počas jedného dňa bolo na školskom dvore zaparkovaných 141 bicyklov a kolobežiek.  Najvyššie číslo bolo až 163 zaparkovaných „ekologických dopravných prostriedkov“. Teší nás, že až 238 žiakov sa aktívne zapojilo do súťaže, to znamená, že aspoň raz prišli do školy na bicykli alebo kolobežke.

Počas kampane sme rozdali množstvo zelených kartičiek Petra Sagana, urobili aktivity počas vyučovania, na výtvarnej výchove aj v ŠKD. Tiež sme si vychutnali dobroty a krásne počasie na cyklovychádzke. Získali sme nové poznatky z dopravnej výchovy aj sme sa zahrali na „dopravných analytikov“, keď sme spočítavali autá, ktoré každý deň prišli ráno ku škole. Dúfame, že ich bude čoraz menej a menej.

Našu pochvalu a poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí prekonali svoje pohodlie a sadli na bicykel a kolobežku.

Organizátor
Partneri