TRNAVA – ZŠ s MŠ Vančurova

Do kampane „Do školy na bicykli“ sa zapojila  naša škola ZŠ s MŠ Vančurova už po druhýkrát. V prvom ročníku sme získali v rámci  Slovenska cenu “najlepší influenceri“ a to nás inšpirovalo k ďalšej výzve. Tento ročník sme venovali predovšetkým bezpečnosti na cestách, dopravným značkám, cyklotrasám v okolí našej školy. Zozbierali sme veľa postrehov od rodičov a žiakov. Síce nám počet žiakov v porovnaní v predchádzajúci rok  nenarástol, ale stúpol počet žiakov pravidelne dochádzajúcich do školy na bicykli. Do kampane sa zapojili aj naši najmenší škôlkari, ktorí mali modelovú dopravnú situáciu priamo u nás v areáli  školy. Pre náš druhý ročník kampane „Do školy na bicykli“ sme zorganizovali niekoľko nasledovných aktivít.

Marketingové zastrešenie kampane:

 • správa o kampani „Do školy na bicykli“ cez školský portál Edupage všetkým rodičom,
 • správa na školskej FB stránke,
 • každý deň sa viazali modré a žlté stužky na bicykle a kolobežky vo farbe mesta Trnavy,
 • každodenná štatistika a fotodokumentácia,
 • v školskom klube detí sa deti hrali didaktické a gamifikované hry, čítali si z knižiek o dopravných značkách,
 • zábavné formy edukácie o dopravných značkách v ŠKD,
 • dokument o vývoji bicykla,
 • koordinátori projektu „ Do školy na bicykli“ vytvorili prezentáciu o výhodách a benefitoch bicykla a kolobežky,
 • tento ročník bol zameraný predovšetkým bezpečnosti cestnej premávky a zodpovednosti cyklistu,
 • učenie značiek, rozoberanie dopravných situácií, diskusia na tému „rodina a bicyklel“
 • najmenší škôlkari si priniesli svoje kolobežky a bicykle a v areáli školského dvora sa bicyklovali,
 • Prvý stupeň (1.-4. ročník) sa zapojil do kampane „Do školy na bicykli“ prostredníctvom ŠKD a druhý stupeň (5.-9. ročník) počas hodín telesnej výchovy a pracovného vyučovania,
 • Na telesnej výchove sa žiaci učili bicyklovať s prekážkami, žiakom bol vysvetlený zdravotný benefit bicyklovania,
 • Vyššie ročníky mali otvorenú diskusiu na tému bicyklovanie v Trnave,
 • Celkovo bolo v dňoch od 10. – 27.10.2022  na bicykloch a kolobežkách  312 žiakov.

Organizátor
Partneri