TRNAVA – Základná škola s materskou školou – Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Od 27.9.2021 do 8.10.2021 sa v Trnave konala kampaň „Do školy na bicykli“. Naša škola sa tiež do tejto kampane zapojila. Našim cieľom bolo vytvoriť zábavnú, ekologickú  a aktívnu cestu do školy, inú než v bežné dni. Musíme však skonštatovať, že sa nám to nepodarilo splniť  na očakávanú úroveň. 

Spomedzi prekážok spomenieme aspoň niektoré. Našu školu navštevuje veľké množstvo detí zo SZP. Tieto deti vo väčšine prípadov nemajú k dispozícii vlastné bicykle, ani kolobežky. Problémom bolo aj to, že sa zapojenie do kampane riešilo veľmi narýchlo, čo nám zamedzilo vytvoriť motiváciu, ktorá by bola potrebná. 

Ďalší problém, s ktorým sme sa počas tejto kampane stretli, bol malý počet stojanov na bicykle. V areáli máme iba dva stojany, do ktorých bolo možné uložiť len šesť bicyklov. Ostatné bicykle sme museli odkladať do átria školy, kde boli opreté o steny školskej jedálne a neboli chránené pred dažďom. Vzhľadom na to, že kampaň prebiehala v čase nastupujúcej jesene, ochladzovania počasia a častých dažďov, konečný počet zúčastnených vo veľkej miere ovplyvnil aj tento aspekt. 

Snažili sme sa aj napriek tomu vytvoriť podmienky, ktoré by aspoň čiastočne vykompenzovali problémy, s ktorými sme sa stretli. Žiaci prichádzajúci na kolobežkách, mali možnosť uložiť si ich v nepoužívanej šatni, ktorú sme im vyčlenili. Bicykle, ako sme už vyššie spomínali, sme umiestňovali v átriu, kde síce neboli chránené pred dažďom, ale boli uzamknuté a žiaci mali istotu, že ich majú bezpečne uložené.  K výzve sa pripojili aj niektorí naši kolegovia, aby išli vzorom žiakom.            V závere môžeme uviesť, že počas dvoch týždňov kampane prišlo do školy na bicykli, či kolobežke spolu 167 detí, čo predstavovalo v priemere 15-20 detí denne. Aj keď číslo nie je vysoké, pri všetkých prekážkach, ktoré ovplyvnili celkové dianie, môžeme povedať, že sme spokojní a ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom, ktorí podporili kampaň „Do školy na bicykli.“ 

Veríme, že o rok budeme úspešnejší a podmienky budú priaznivejšie. 

Organizátor
Partneri