TRNAVA – Stredná odborná škola obchodu a služieb – Lomonosovova 6, Trnava

Do kampane „Do školy na bicykli“ sa naša škola zapojila v škol. roku 2021/2022 po prvýkrát. Výzvu, aby žiaci využili na cestu na vyučovanie ekologickú dopravu, sme zverejnili na našej FB stránke a o akcii sme informovali aj prostredníctvom Edupage. Zásady bezpečnosti na ceste sme žiakom pripomenuli na prednáške o dopravnej výchove v rámci účelových cvičení. 

Žiaci dochádzajúci z okolitých dedín hromadnou dopravou (vlakmi a autobusmi) sa, z 10 minút vzdialenej stanice, presúvajú do školy chôdzou. Kolobežky, skejtbordy a bicykle využívajú na presun hlavne domáci – obyvatelia Trnavy. Okrem žiakov výzva zaujala aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a svoje bicykle prevetrali aj pani kuchárky a učiteľky. 

Keďže areál našej školy zatiaľ nedisponuje cyklo-stojanmi, bicykle bolo nutné umiestniť v blízkosti zábradlia, kde sa dali pohodlne uzamknúť. Preto ráno neraz vznikal boj o uchmatnutie najlepšieho stojiska pre svoj dopravný prostriedok. Kolobežkári a skejtbordisti tento problém vyriešili uzamknutím kolobežiek a skejtbordov do šatňových skriniek v budove školy.

Aby sme v budúcnosti nemuseli zápasiť s nedostatkom miest pre bicykle, zapojili sme sa do výzvy na získanie dotácie pre výstavbu cyklo-stojanov s prestrešením. Dúfame, že budeme úspešní. 

Priemerne sme na školskom dvore napočítali 15 ekologických dopravných prostriedkov.   

Už teraz vieme, že na budúci rok sa zapojíme do kampane opäť.

Organizátor
Partneri