ŠÚROVCE – Základná škola s materskou školou – Školská 3, Šúrovce

Naša škola sa tento rok prvýkrát zúčastnila projektu ,, Do školy na bicykli.“ Radi sme sa do tohto projektu zapojili. U nás na bicykli do školy samozrejme prichádza viac žiakov druhého stupňa, ale minimálne rovnaký počet prichádza pešo. Cyklistov a kolobežkárov prichádza do našej školy najviac hlavne na jar a v jeseni. Niektorých neodradí ani chladnejšie počasie, či dážď, ktoré sa ukázalo aj v priebehu trvania projektu.
Na začiatku projektu sme vyvesili plagáty a počas dvoch týždňov sa žiaci venovali rôznym aktivitám, ktoré sa týkali bezpečnosti na ceste a cyklistiky.
Na prvom stupni sa žiaci zúčastnili Dopravného ihriska v Trnave, na výtvarnej výchove maľovali svoj bicykel, či cestu do školy. Na hodinách prvouky sa žiaci učili o bezpečnosti na bicykli, čím má byť cyklista vybavení a taktiež ošetrenie ľahkých zranení. V Školskom klube detí mali deti prezentáciu kde si opakovali pravidlá cestnej premávka a dopravné značky. Prváčikovia v Škd sa naučili báseň:
Keď červená zabliká, nepohnem sa zchodníka. Oranžová svieti, pripravte sa deti.
Iba farba zelená, voľnú cestu znamená.
Žiaci druhého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy mohli vyrobiť plagát, obrázok k téme, za ktorí mohli získať jednotku. Na hodinách techniky žiaci postupne začali dávať nový šat stojanom na bicykle.
Myslím, že táto akcia sa nám všetkým spoločne vydarila a radi si ju zopakujeme. Som presvedčená, že keď počasie a ročné obdobie bude priaznivé, tak si všetci opäť sadneme na bicykle. Rozumieme, pravdaže, všetkým dôvodom na cestu autom, či už je to počasie alebo vzdialenosť.
Organizátor
Partneri