STUPAVA – ZŠ Stupava

Október je nádherný jesenný mesiac a  posledné pekné dni nás lákajú do prírody. Využime ako svoj dopravný prostriedok do školy, alebo do práce bicykel, šetrime životné prostredie, spravme niečo pre svoje zdravie a vyhrajme hodnotné ceny. Ako? Zapojme sa do súťaže  „ Do školy na bicykli.“

A naša škola sa  zapojila do tejto súťaže. Chceli sme, aby žiaci zažili  radosť  z cesty do školy. Zároveň používaním bicykla a kolobežky sme chceli dosiahnuť vyššiu fyzickú aktivitu a povzbudiť žiakov, učiteľov a rodičov k dochádzaniu do školy bez automobilov. Sme veľmi veľká škola a preto sme si vybrali tretiakov a snažili sme sa im pripraviť aktivity zamerané na rozvoj zručností s bicyklom  a kolobežkou.

Pani učiteľka Oľga Adámek , ktorá vyučuje dopravnú výchovu , pripravila zaujímavé aktivity na dopravnom ihrisku. Súťaživým spôsobom žiaci reagovali na rôzne dopravné situácie. Do školy sme pozvali organizáciu Šarkan tím zo Stupavy , ktorá pracuje s deťmi , podporuje radosť z pohybu , voľnosti  a improvizácie. Zaujímavým spôsobom ukázali žiakom ako pracovať s bicyklom a ako s ním šantiť . Podali žiakom  rôzne tipy a triky ako zdolať  terén s istou dávkou adrenalínu avšak bezpečne.

Cez zážitok a dobrodružstvo sme sa snažili rozhýbať naše deti, pani učiteľky  a veríme, že aj rodičov , ktorým deti priniesli množstvo  informácii zo školy.

Ďakujem pani učiteľke a Šarkan tímu za krásne zážitky!

 

Organizátor
Partneri