ŠINTAVA – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka

Naša škola ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava sa nachádza pri parku v strede dediny, v uličke, kde je zákaz vjazdu pre väčšiu bezpečnosť detí. V prieskume sme zistili, že skoro 75% našich žiakov do školy dochádza peši, na bicykli alebo kolobežke. Do akcie sme sa zapojili, aby sme vyburcovali aj ten zvyšok žiakov, ktorí sa vyvážajú do školy autom..Na hodinách techniky sme diskutovali na tému: zdravý a udržateľný spôsob dochádzania žiakov do školy.

Organizátor
Partneri