RUDINA – ZŠ, Rudina 443

Školskú kampaň sme realizovali s veľkým nadšením a záujmom. Každý deň sa počty žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli a kolobežke menili. Klesali a stúpali. Dva týždne mobility celkovo povznieslo vnímanie zdravého životného štýlu u našich žiakov ale aj v rámci obce Rudina. Počas dvoch týždňov sme pre žiakov pripravili tri aktivity.

1.Aktivita – určená pre prvý stupeň – ako sa máme správať počas jazdy na bicykli a kolobežke. Aktivita prebehla na dopravnom ihrisku pri našej škole. Pani učiteľky žiakom vysvetlili zásady správnej jazdy a jazdu si aj vyskúšali.

2.Aktivita – do školy zavítal Samuel Hlavatý – Samuel je profesionálny športovec cyklotrialu a reprezentuje Slovensko aj obec Rudina v rôznych súťažiach. Samuel je 13x majster Slovenska. Medzi jeho ďalšie úspechy môžeme spomenúť 3.miesto Majstrovstvá sveta junior, 3.miesto Svetový pohár elite muži, 3x ocenenie Zlatý pedál.

3.Aktivita – do školy zavítala Erika Hlavatá, ktorá je  profesionálna športovkyňa cyklotrialu. Taktiež reprezentuje Slovensko a našu obec Rudina. V škole na ihrisku predviedla prekážkové jazdy a skoky. Niektoré triky si vyskúšali aj naši žiaci. Posledná aktivita bola vyvrcholením kampane.

Organizátor
Partneri