ROVINKA – Základná škola – Školská 266, Rovinka

Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Do Školy na bicykli. Je veľmi dôležité si pripomínať, že aj v dnešnej modernej dobe sa dá do školy cestovať aj inak ako autami. Na našej škole sme počas týchto týždňov povzbudzovali deti, aby na dochádzku do školy využívali najmä bicykle a kolobežky. Počet bicyklistov/kolobežkárov sa menil aj v závislosti od počasia.
Na hodinách TSV sme sa tiež venovali aj teoretickým hodinám o zameraným na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Práve na bezpečnosť sa mnohokrát zabúda, čoho dôsledkom sú nepríjemné kolízie a nehody.
Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto výnimočného projektu.
Organizátor
Partneri