Skutočná dopravná výchova

Dopravná výchova sa na našich základných školách realizuje najmä konzervatívnym spôsobom či už formou učenia teoretických poznatkov alebo praktických zručností na dopravnom ihrisku. Dôležité je však preniesť teoretické poznatky do reálnej praxe v podobe bežnej premávky. Pre deti je mimoriadne dôležité vedieť sa bezpečne a podľa pravidiel pohybovať v prostredí, v ktorom žijú a teda prechádzajú sa, jazdia na bicykli či kolobežke a riešia bežné dopravné situácie. Pohyb cez križovatku, ktorá má špecifický tvar, alebo cez priechod pre chodcov so zlými rozhľadovými pomermi môže teória len ťažko naučiť. Poznanie špecifík dopravných situácií vo svojom okolí uľahčí deťom pohyb po okolí a najmä zvýši ich bezpečnosť. Zvýši sa tiež miera samostatnosti detí, napríklad pri dochádzaní do školy.

Okolie školy je najlepším dopravným ihriskom

  • Praktické poznanie dopravy a jej infraštruktúry v okolí školy zvýši bezpečnosť detí v miestach, ktorými denne prechádzajú.
  • Aktívny rodič, obecný policajt, učiteľ či iný zástupca verejnosti znalý dopravných predpisov prevedie deti po okolí školy a priamo na mieste vysvetlí, ako sa bezpečne pohybovať po obci či meste.
  • Deti môžu na takúto spoznávaciu exkurziu prísť priamo na bicykloch či kolobežkách a vyskúšať si dopravné situácie na viacerých dopravných prostriedkoch.
  • Vedomosti o dopravnom správaní môže škola overiť testom.
  • Deti, ktoré absolvujú túto aktivitu môžu získať od školy vodičský preukaz na bicykel či kolobežku.
  • Takáto aktivita doplní deťom vzdelanie o praktické zručnosti, vďaka praktickému poznaniu pravidiel cestnej premávky budú môcť využívať bicykel častejšie.

Inšpirujte sa napríklad materiálom Branko a Ruženka, ktorý do svojich škôl distribuuje Mestská časť Bratislava-Ružinov.

Na stiahnutie

Bicyklujeme s Brankom a Ruženkou
Bicyklujeme s Brankom a Ruženkou
Spoznávame bicykel s Brankom a Ruženkou
Spoznávame bicykel s Brankom a Ruženkou
Na kolobežke s Brankom a Ruženkou
Na kolobežke s Brankom a Ruženkou
Organizátor
Partneri