PREŠOV – Materská škola – Antona Prídavka 1, Prešov

Dovoľte, aby sme sa predstavili. Sme materská škola  ANTONÁČIK na ulici Antona Prídavka č.1 v Prešove. Od začiatku nového školského roka 2021 sa tešíme z nového dopravného ihriska, ktoré je súčasťou areálu našej MŠ. Veru aj k nám na východ doletela správa o kampani s názvom …Do školy na bicykli. Veľmi sme sa potešili, že sa rozbehla ozaj prínosná akcia, ktorú v tejto počítačovej dobe deti naozaj potrebujú. Deti z ,,Antonáčika“ pokiaľ im to počasie dovolí sa do škôlky prepravujú práve na bicykloch aj kolobežkách . Rôzne menšie dopravné prostriedky využívame aj počas pobytu vonku . Medzi hlavné body profilácie našej MŠ patrí zásada uskutočňovať a realizovať  edukačný  proces prostredníctvom zážitkového učenia na školskom dvore, v blízkom okolí MŠ,  v prírode. Naše deti sa hýbu každý každučký deň . Majú na to svoju telocvičňu , vybavenú rôznym športovým  náčiním a taktiež rebrinami, ktoré deti milujú. Denne si takto zacvičí okolo 120 detí. Počas celých dvoch týždňov prebiehajúcej kampane sme sa v našich triedach oboznamovali s témou DOPRAVA, BEZPEČNE NA ULICI, deti poznávali rôzne dopravné situácie , dopravné značky, opakovali si pravidlá cestnej premávky. Neskôr si všetky svoje vedomosti vyskúšali aj v praxi na našom dopravnom ihrisku Prikladáme aj zopár fotografií z realizácie tejto súťaže.

Organizátor
Partneri