PARTIZÁNSKA ĽUPČA – ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

Naša škola sa zapojila do súťaže „Do školy na bicykli“, oboznámili sme sa s ňou cez školský rozhlas, urobili sme propagáciu prostredníctvom plagátu, ktorý visel na vchode do budovy školy, bol teda dostupný pre žiakov, učiteľov, ale aj pre ostatnú verejnosť. Ďalej sme o súťaži informovali na stránke školy a na FB stránke školy.

Do súťaže sa zapojila aj materská škola, v ktorej počas celého trvania prebiehala výuka na dopravnom ihrisku s dopravným značením na školskom dvore (prikladáme fotodokumentáciu).

Deti sa učili zásady bezpečnosti na cestách, hovorili si, že chodiť na bicykli je zdravý životný štýl. Navyše pani učiteľky v spolupráci so staršími žiakmi vytvorili na hodine informatiky propagačné video, kde vidíme príchod pani učiteľky na bicykli do Partizánskej Ľupče z Ružomberka aj napriek tomu, že počasie v tom týždni nebolo veľmi priaznivé, boli chladné a hmlisté rána. Cestou zbierala svojich žiakov z ich bydlísk a prišli spoločne do školy (priložené video).

Video by malo slúžiť ako motivácia aj do budúcna pre ďalších žiakov. Bolo zverejnené na všetkých školských dostupných kanáloch a malo nesmierny úspech.

Myslíme si, že výhra nového stojana na bicykle pre našu školu by bola úžasná motivácia pre žiakov, nakoľko máme nedostatok miesta na uskladnenie bicyklov, naša škola disponuje len jedným stojanom. Preto prísť na bicykli mohlo byť pre niektorých odraďujúce, keďže ho nemali kde odložiť a musel sa len tak povaľovať na školskom dvore. V prípade jeho výhry by určite by viacerí chodili do školy na bicykli, a tým by udržiavali zdravý životný štýl.

 

Organizátor
Partneri