PARCHOVANY – ZŠ Parchovany, Hlavná 462

Do projektu „Do školy na bicykli“ sme sa zapojili aj tento školský rok. Sprievodnou aktivitou „Všetci na bicykli“ si žiaci prvého stupňa vyskúšali jazdu zručnosti na bicykloch a kolobežkách cez vyznačené cestičky, okolo kužeľov, jazdou po nerovnom teréne  a okružnou jazdou cez miestny park. Na začiatku tejto cesty žiaci absolvovali krátky kurz bezpečného správania sa na ceste. Žiaci druhého stupňa sa vybrali na cyklotrasu našou dedinou.

Organizátor
Partneri