OŠČADNICA – Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy – Ústredie 1579, Oščadnica

Do tejto kampane sme sa zapojili prvýkrát práve preto, aby sme motivovali ďalších a ďalších žiakov k využívaniu ekologických dopravných prostriedkov, priniesli im radosť z cesty do a zo školy . Veľa žiakov v našej škole už využíva nejaký ekologický spôsob dopravy do školy – prichádzajú  bicyklom, peši, prípadne na kolobežke.  Autobusom alebo autom najmä tie deti, ktoré bývajú ďalej od školy. To, že naša obec Oščadnica je najväčšia na Kysuciach, má 22 odľahlejších osád, túto kampaň značne ovplyvňuje.  Vzdialenosť a počasie sa nedá ovplyvniť. Prísť ráno načas do školy je prvoradé.

Najviac nás teší, že medzi žiakmi, pribudnú aj  takí, ktorí presvedčia rodičov, aby sa aspoň niekedy skúsili  vybrať  do školy inak.

Kampaň sme podporili triednymi besedami o pravidlách bezpečného správania na cestách chodec/vodič,  triednymi okienkami, vychádzkami do prírody Povzbudzujeme deti k aktívnemu a zdravšiemu životnému štýlu. Snažíme sa, aby sa šport stal súčasťou bežného života u detí.

Športom a pohybom na čerstvom vzduchu posilňujeme u detí ich imunitu a lepšie duševné zdravie, čo je najmä teraz v období pandémie veľmi dôležité.

Zorganizovali sme dopoludnie na kolobežkách. Žiaci prišli, prípadne rodičia doniesli kolobežky. P. učiteľky pripravili množstvo aktivít,  ktoré sa deťom veľmi páčili .

 

Mgr. Ľudmila Krajčová

školská koordinátorka zdravého životného štýlu

Organizátor
Partneri