OKOČ – ZŠ Jánosa Aranya s VJM – Arany János Alapiskola, Hlavná 22

Do kampane „Do školy na bicykli“ sa už roky zapájame pravidelne, je to už zvykom na našej škole. Žiaci už ovládajú pravidlá, sú inšpirovaní a tešia sa na darčeky, ktoré po kampani žrebujeme medzi najaktívnejšími školákmi aj triedami. Veľmi populárnymi sa stali aj kupóny na odrieknutie zlej známky. Dostane ho každý žiak, ktorý počas týždňa využije auto maximálne jedenkrát. Do nášho systému odmeňovania, okrem cyklistov a kolobežkárov, započítavame aj chodcov. Sme toho názoru, že aj chodci šetria životné prostredie. Taktiež patria do skupiny, ktorá si o sebe môže vyhlásiť, že NIE SOM AUTOHOLIK.

Dokonca, tento rok sme si odvážili povedať, že

OKOČ  NIE  JE  AUTOHOLIK

Svedčia o tom aj čísla, ktoré uvádzame v našom krátkom videu. Vo videu je možné vidieť aj fotky z ďalších podporných aktivít, ktoré sme na škole usporiadali počas trvania kampane. Žiaci si veľmi užívali fotenie pomocou dronu, mali možnosť zúčastniť sa slávnostného odovzdania mobilného dopravného ihriska, zažiť školský výlet na bicykloch, a v školskom klube vznikali prekrásne výtvory z plastelíny a kresby.

 

Organizátor
Partneri