ODORÍN – ZŠ Odorín 65

V tomto školskom roku kampaň Do školy na bicykli bola pomerne neskoro, ale aj napriek ranným hmlám nám počasie prialo. Počas kampane na našej škole ZŠ Odorín chodilo do školy bicyklom alebo kolobežkou viac ako polovica detí.  Bolo to ovplyvnené väčšou chorobnosťou detí. Posledný deň, kedy sme zorganizovali Jazdu zručnosti, nás prekvapil. Takto motorizovaní prišli všetci, spolu 44 detí. Počas Jazdy zručnosti sme ukázali, ako vieme ovládať naše stroje a bolo nám veselo. Tých, ktorým sa menej darilo, sme poriadne povzbudzovali.

Organizátor
Partneri