NOVÁ BAŇA – ZŠ Jána Zemana

Už v poradí tretí  krát sme sa zapojili do kampani do školy na bicykli. Počas dvoch týždňov sa naši žiaci do školy „prepravovali“ na bicykloch, kolobežkách, skatboard a v neposlednom rade/ chodili na pešo. Naši žiaci okrem spomínaných prostriedkov sa najviac pohybovali na pešo. Počas dvoch  týždňov nám počasie prialo iba ráno bolo chladno a poobede bolo krásne na toto ročné obdobie, ale zažili sme tri chladné dni a aj napriek tomu žiaci prišli ako mali J Využitie bicyklov a kolobežiek žiaci mali nie len na prepravu do školy ale  sme „zúročili“ aj na hodinách TSV kde sme žiakom pripravili svalom pomedzi kužele a preteky na bike. Nevynechali sme ani našich najmenších žiakov, kt. počas dvoch týždňov mali športové aktivity v poobedňajších hodinách. Okrem toho sa pridali k nám aj niektorí kolegovia. Využili sme trasu v okolí našej školy od ulice školskej po nábrežnú /kvôli bezpečnosti žiakov/. Mojim cieľom počas tohtoročnej kampane /okrem žiakov/bolo „povzbudiť“ – viacej zapojiť aj mojich kolegov, ktorí málo využívali bicykel, kolobežku….

Kampaň hodnotím ako veľmi pozitívnu, nakoľko treba žiakov viesť k pohybovým návykom, zdravému životnému štýlu a to hlave praktickou činnosťou. V tejto kampani sa nám podarilo aj spomedzi malých žiakov našich prváčikov zapojiť ich aj spolu s rodičmi, kedy chodili na bicykli. Som veľmi rada, že aj pre nich to bola „zaujímavá“ cesta do školy. S našimi žiakmi budeme pokračovať aj naďalej a viesť ich pohybu.

Organizátor
Partneri