NIŽNÝ HRUŠOV – Základná škola – Nižný Hrušov 211, Nižný Hrušov

Aj naša Základná škola v Nižnom Hrušove sa už po druhýkrát zapojila do
súťaže Do školy na bicykli. V rámci kampane sme so žiakmi uskutočnili
niekoľko aktivít zameraných na pohyb a zdravý životný štýl.
Aktivity:
1.jazda na bicykli určenou cyklotrasou
2.slalom na bicykli
3.jazda na kolobežke
Najpútavejšou aktivitou bola jazda na bicykli a kolobežke, kde sme si
ako jedna veľa cyklistická rodinka vyrazili od škole až k Huštáčiku.
Cieľom našej cyklotrasy bolo priniesť deťom radosť, zvýšiť fyzickú
aktivitu, povzbudiť žiakov a zvýšiť ich záujem o dochádzanie do školy na
kolobežke, bicykli, alebo pešo a tým znížiť motorovú dopravu. Osvojili
sme si základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné
správanie sa v rôznych dopravných situáciách.
Už teraz sa tešíme, že sa do kampane zapojíme aj na ďalší školský rok.

Organizátor
Partneri