Nerobme z detí autoholikov!

Nerobme z detí autoholikov. Kampaň Do školy na bicykli spúšťa ďalší ročník

Bratislava, 17. 9. 2020

Do školy na bicykli štartuje svoj šiesty ročník! Kampaň podporújúca zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl sa tento rok bude konať v netradičnom jesennom termíne, od 21. septembra do 2. októbra. Nad kampaňou, ktorú organizuje Cyklokoalícia, prevzal záštitu aj minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Hoci názov kampane hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob dochádzania do školy pomocou nemotorovej dopravy. 

Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle, vecné ceny pre žiakov a pedagógov alebo vypracovaný návrh upokojenia dopravy v okolí školy. Súťažiť môžu v troch kategóriach – najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom pre školskú mobilitu. Registrácia je spustená na www.doskolynabicykli.sk.

Do školy na bicykli však nie je len súťažou. Ponúka návody a riešenia pre vzdelávanie aj infraštruktru, ktoré pomôžu vytvoriť dlhodobo lepšie podmienky pre bezpečnú dochádzanie do škôl. „Okolie našiach škôl je stále viac obliehané automobilmi. Deti pri vstupe do školy dýchajú znečistený vzduch a čelia stresovým či často nebezpečným situáciám. Školské dvory sa kvôli nárastu používania automobilov na školách pomaly menia na parkoviská. To sa musí zmeniť, ak chceme vychovávať zdravé a samostatné deti,“ hovorí Dan Kollár z Cyklokoalície.

Na tento fenomén reaguje slogan kampane Nerobme z detí autoholikov“, ktorý je nosnou myšlienkou sprievodného spotu, v ktorom vystupuje Lujza Garajová Schrameková. Okrem množstva učiteľov kampaň podporili aj ďalšie osobnosti, ako národný cyklokoordinátor Peter Klučka, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky a autor knihy „A okraje máš kde?“ Juraj Čokyna, europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová či Martin Hojsík alebo autorka známeho vzdelávacieho instagramového kanálu Dejepis Inak, Sandra Sviteková. Kampaň je realizovaná aj vďake podpore partnerov Cyklistika pre všetkých a Zelený vzdelávací fond.

 „Aj na Slovensku už máme množstvo škôl s úspešnými príbehmi toho, že deti do školy na bicykli jazdia radi, keď im v tom pomôžeme. Poďme sa nimi inšpirovať a poďme nimi inšpirovať aj naše samosprávy, aby vytvárali deťom cyklotrasy a upokojené zóny. Srdečne pozývam do súťaže všetky školy, “ doplnil Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby.

Kontakt:

Dan Kollár, dan@cyklokoalicia.sk, 0944 635 175

Peter Klučka, peter.klucka@mindop.sk

Organizátor
Partneri