MÚTNE – ZŠ s MŠ Mútne

Už niekoľkokrát sa naša základná škola v Mútnom zapojila do kampane Do školy na bicykli, takže ani tento rok sme neváhali a znova sme sa prihlásili. Pre našich žiakov nie je bicykel ani kolobežka neznámy dopravný prostriedok na cestu do školy. Naozaj po celý rok (ak práve nie je veľa snehu) je okolo školy mnoho zaparkovaných bicyklov a kolobežiek, takže túto aktivitu deti s Mútneho prijali s nadšením a počet „doškolycyklistov“ sa počas dvoch týždňov kampane ešte zvýšil.

Veľmi nás tieto každodenné počty cyklistov a kolobežkárov potešili a to najmä preto, že pri našich oravských veľmi nízkych ranných teplotách nebolo jednoduché vybrať si na cestu do školy bicykel namiesto auta alebo autobusu. Aj preto sme sa rozhodli za túto až „hrdinskosť“ naše deti potešiť a trochu odmeniť. Každý žiak, ktorý počas týchto dvoch týždňov prišiel do školy na bicykli alebo kolobežke, dostal vždy ráno za odmenu nálepku, ktorú si lepil do žiackej knižky.

Taktiež nás teší, že naši žiaci neostali len pri sebe, ale do tejto aktivity niektorí zapojili aj svojich rodičov. Nie raz sme ráno stretli mamu alebo ocina s dieťaťom na bicykli na ceste do školy. Veríme, že sa to pre čo najväčší počet našich žiakov stane zvykom a rutinou a bicykel na cestu do školy bude používať stále viac detí.

Organizátor
Partneri