KUNERAD – MŠ Kunerad

Aj tento školský rok 2022/2023 sme sa zapojili do ďalšej kampane projektu „Do školy na bicykli.“ Naša materská škola sa nachádza v malebnej dedinke Kunerad, v ktorej je skvelá možnosť na to, aby mohli rodičia s deťmi využívať ekologickú dopravu do škôlky. Cieľom tejto kampane bolo deti motivovať k príchodu do škôlky bez auta. Pred začiatkom kampane sme vytvorili plagáty, ktoré boli zverejnené na web stránke, na dverách MŠ. Deti boli motivované tým, že tí, ktorí prišli na bicykli, odrážadle, kolobežke alebo pešou chôdzou dostali k svojmu menu značku, bod alebo nálepku. Do kampane sa zapojili aj niektoré pani učiteľky a pani kuchárky, ktoré dochádzali do práce ekologicky. V našej MŠ máme dostatočne vybavené dopravné ihrisko pre deti, kde sa každodenne zoznamujú s dopravnými značkami, s pravidlami pre chodcov a cyklistov, nacvičujú si modelové situácie, ktoré môžu nastať na cestnej komunikácii, učia sa orientovať podľa šípok.

Organizátor
Partneri