KRIVÁŇ – Základná škola – Kriváň 435, Kriváň

Naša škola sa zapojila do kampane Do školy na bicykli, aby sme prispeli k zdravému pohybu detí, ochrane životného prostredia a samozrejme aj kvôli výhre – stojany na bicykle. Prezentovali sme ju prostredníctvom školského rozhlasu, stránky školy a plagátov na vstupných dverách.

Veľa žiakov našej školy tvoria detí z okolitých dedín, vzdialených aj niekoľko kilometrov, takže dochádzanie do školy na bicykli bolo problematické vzhľadom na bezpečnosť. Do kampane sa teda zapojili hlavne miestne deti.

Popoludní sme realizovali jazdy zručnosti na bicykloch a kolobežkách, ktoré boli veľmi obľúbené a motiváciou prísť na bicykli aj na ďalší deň.

Táto kampaň nám pomohla nadviazať na projekt „Na bicykli bezpečne“, ktorý realizujeme každý rok v septembri v rámci Školského klubu detí a je zameraný na bezpečnú cestu d

o školy. Počas nášho týždenného projektu sa deti oboznamujú s pravidlami cestnej premávky, s dopravnými značkami, prezentujú svoje zručnosti v jazde na bicykli a správne prechádzanie cez vozovku počas vychádzok.

Takže táto kampaň nám príjemne predĺžila projekt o dva týždne, keďže práve tento projekt patrí u detí medzi najobľúbenejšie.

Organizátor
Partneri