KOTRČINÁ LÚČKA – Materská škola – Kotrčiná Lúčka 102, Kotrčiná Lúčka

Do tejto akcie sme sa ako materská škola zapojili prvý krát a veľmi sa nám páčilo. Sme maličká materská škola v dedinke pri Žiline učupená medzi horami. 

V rámci témy týždňa: Bezpečná cestička do škôlky, sme túto aktivitu a osvetu využili naplno. Najskôr sme sa deťmi rozprávali o cestnej premávke, učili sa správne prechádzať cez cestu, vyrábali dopravné značky, semafory, kreslili grafomotorické cvičenia….

V rámci pobytu vonku sme s deťmi zmapovali cesty, ktoré vedú okolo našej škôlky, všetky sme ich zakreslili do obrovského projektu. Predškoláci namaľovali domy presne na tej ceste, kde bývajú. Spolu sme doplnili dopravné značky, ihrisko, priechody pre chodcov a keď sa to všetko vysušilo, hrali sme sa na cestárov a dodržiavali pravidlá cestnej premávky.

Akcia vyvrcholila v piatok, kedy sme po vzájomnej spolupráci a dohovore s rodičmi zabezpečili, aby všetky deti prišli v tento deň do materskej školy na bicykli, kolobežke, či odrážadle. Rodičia nám deti cestou do škôlky fotili a v zmysle našej dohody priebežne posielali na mail. Bolo to úžasné a rodičia nám v mnohom ďakovali. Keďže sme už v tento deň mali všetci bicykle v škôlke, spolu s pani učiteľkami sme vymysleli súťaže, ktoré deti absolvovali na svojich dvoj alebo trojkolesových kamarátoch. Všetko sme poctivo zaznamenali, odmerali a nakoniec sme deti odmenili na piedestáli pre víťazov, kde po zaznení štátnej hymny prišlo na ceny, ktoré sme vyrobili, sponzorsky zohnali a prišiel ich odovzdať pán starosta ako zriaďovateľ.

Bol to veľmi pekne strávený čas, či už počas tých  dvoch týždňov osvetou a aktivitami v rámci tejto akcie pri plnení VVP alebo samotným piatkovým bicyklovo – kolobežkovo- odrážadlovým dopoludním.

 Bolo nám potešením a o rok sa tešíme znova .

Organizátor
Partneri