KOŠICE – Súkromná materská škola Splash International – Drábova 3, Košice-Sídlisko KVP

V našej materskej škole Splash International sme zorganizovali bicyklovanie s políciou, kde sme sa učili dodržiavať predpisy pri bicyklovaní a prechádzaní cez cestu. Rodičov sme pozvali na spoločné bicyklovanie s deťmi po sídlisku Nad Jazerom, kde sme prebicyklovali 4 km a niektorí o niečo viac cestou z domu.
S pozdravom

SMŠ Splash International

Organizátor
Partneri