KOŠICE – Materská škola – Park Angelinum 7, Košice-Staré Mesto

Do tejto kampane sa deti z našej materskej školy zapojili v hojnom počte a s radosťou. Sú akčné, majú radi pohyb a nové aktivity. Do škôlky chodili či už na bicykli a menší na odrážadle alebo kolobežke. Často sa počas týchto dní pridali aj rodičia a svoje deti doprevádzali do školky tiež na bicykli, na ktorom potom pokračovali a šli aj do práce – miesto toho, aby použili auto. Deti, ktoré prišli na bicykloch, pekne nosili aj predpísané prilby na hlávkach. Následne sme sa v triede rozprávali o bezpečnosti na cestách a cyklochodníkoch. O dôležitosti dodržiavat pravidlá cestnej premávky o ekologických výhodách dopravných prostriedkov poháňaných vlastnou silou. Púšťali sme si pesničky s dopravnou tématikou,  čítali si pred poobedňajším odpočinkom ,,Rozprávky o dopravných značkách“, skladali puzzle ,,značky“. Deti tiež vymaľovávali omaľovánky  – bicykel a vytvorili s mojou pomocou plagát ,,Bicykel a značka cyklochodník“. Všetky sprievodné aktivitky sa deťom páčili, boli pre ne zábavné a poučné.

Organizátor
Partneri