Komfortné parkovanie bicyklov

Vytvorte pohodlné parkovanie pre deti aj učiteľov.

Bezpečné parkovanie bicyklov je základným nástrojom podpory používania bicykla ako dopravného prostriedku medzi žiakmi či učiteľmi. V čase vyučovania však musí byť niekde bezpečne odložený, ideálne tam, kde to má žiak čo najbližšie k vchodu do budovy školy a zároveň na bezpečnom mieste. Samotný stojan by mal umožňovať bezpečné uzamknutie rámu bicykla a jeho stabilitu. Kapacita stojanov by mala zodpovedať aspoň 20% žiakov školy, prípadne podľa obvyklých počtov bicyklujúcich detí. Je dôležité pripraviť miesto aj pre návštevy, napríklad rodičov, ktoré si prišli na bicykli vyzdvihnúť svoje deti. Kryté stojany umožnia deťom jazdiť aj v menej priaznivom počasí. Deťom môžeme hravou formou vyhradiť rezervované miesta s ich menami, prípadne nechať ich namaľovať stojany podľa svojej voľby.

Poloha stojanov na bicykle:

 • Stojany by mali byť na dostupnom a viditeľnom mieste, ktoré je v blízkosti vchodu do školy, prípadne na trase k vstupu do školy. Musí byť na viditeľnom mieste, ktoré vzbudzuje dôveru žiakov. 

Prevedenie a typ stojanov: 

 • Odporúčame kryté stojany, ktoré umožňujú používať bicykel aj v čase nepriaznivého počasia. 
 • Konštrukcia stojanov by mala umožniť uzamknutie rámu bicykla, nie len jedného z kolies. Zároveň by mala byť pre bicykel oporou, aby bicykel nespadol.
 • Ak do školy chodí na bicykli niekoľko desiatok detí, sú vhodnejšie kapacitnejšie stojany, do ktorých sa bicykle umiestňujú v rade, kolmo na základnú konštrukciu.
 • Ak do školy chodí na bicykli menej detí ako niekoľko desiatok, vhodnou, najmä cenovo výhodnou alternatívou sú stojany typu obrátené U. Jeden takýto stojan umožní bezpečne odparkovať dva bicykle.
 • Stojany by mali byť pevne spojené so zemou.
 • Atraktívny dizajn či farba vytvorí pozitívne vnímanie možnosti dochádzať na bicykli.
 • Deti môžu mať vytvorené svoje rezervované VIP miesta, ktoré ich motivujú používať bicykel denne.
 • Z otvorenia nových stojanov spravte slávnosť. 

Zamykanie bicyklov 

 • Dôležité je hovoriť aj o bezpečnom zamykaní bicyklov. Vysvetlite deťom dôležitosť kvalitného zámku, ktorý je síce drahší ale bicykel ochráni pred krádežou takmer 100%.
 • Pevné zámky typu U, alebo skladacie kovové zámky stoja viac ako 20€ ale slúžia aj malým cyklistom dlhé roky. S upevnením na ráme bicykla deťom nezavadzajú pri jazde.
 • Kvalitné zámky môžu byť zakúpené aj z prostriedkov školy pričom žiakom môžu byť prenajímané za menší ročný poplatok. 
 • K stojanom umiestnite nákres, ako bezpečne uzamknúť bicykel.
 • Využite napríklad tento plagát od Cyklokoalície.

Parkovanie kolobežiek

Na parkovanie kolobežiek použite špeciálny stojan určený pre kolobežky. Tie sú čoraz populárnejšie, vďaka stojanom bude možné ich bezpečné odloženie, ktoré zabráni zbytočnej manipulácií s nimi v priestoroch školy.

Na stiahnutie

Ako si vybrať zámok na bicykel
Ako si vybrať zámok na bicykel
Organizátor
Partneri