KAMENICA NAD CIROCHOU -Základná škola s materskou školou – Osloboditeľov 204, Kamenica nad Cirochou

AKTIVITY

– cyklotúra na Vihorlat
– celoškolská jazda na bicykli v sprievode policajtov
– poučenie o bezpečnosti a pravidlách cestnej premávky pri jazde na bicykli
– ukážky prvej pomoci
– súťaže v zručnosti na bicykli

Do tejto súťaže sa tohto roku po prvýkrát prihlásila aj naša škola v Kamenici nad Cirochou.   Žiakov a rodičov sme oboznámili so súťažou prostredníctvom školskej stránky, Edupage a plagátmi pri vchode do školy. Od prvého dňa žiaci zobrali túto súťaž vážne, počet žiakov na bicykli alebo kolobežke bol hneď v pondelok takmer trojnásobný oproti predošlým dňom. Nič sme však nechceli nenechať na náhodu a v rámci školy sme to spestrili súťažou medzi triedami. Prinieslo to ovocie  nielen zvýšením počtu detí na bicykloch a kolobežkách, ale aj zanietenosťou žiakov. V prvom týždni sme mali so žiakmi siedmeho až deviateho ročníka cyklotúru na Vihorlat. Na bicykle sme nasadli hneď od školy po trase Kamenica na Cirochou – Kamienka  – Vojenské lesy SR- Vihorlat , no kvôli náročnosti terénu sme museli bicykle niekedy aj tlačiť. Prešli sme  spolu 44 kilometrov. Pre niektorých to bolo dosť náročné, no nevzdali to, aj počasie nám prialo. A Vihorlat nás odmenil krásnym výhľadom. Hoci počet detí na bicykloch a kolobežkách kolísal podľa počasia, zapojenie sa  do súťaže žalo už po prvom týždni prvé úspechy. Veľmi nás potešilo, keď žiaci po víkende opisovali svoje zážitky s rodičmi, ktoré zažili na bicykloch.

Druhý týždeň začal ešte aktívnejšie, keď sa v pondelok kratšej cyklotúry z Kamenice nad Cirochou do Kamienky a späť zúčastnili takmer všetci žiaci od druhého po deviaty ročník. Pomoc a riadenie  križovatky nám zabezpečili policajti z ORPZ Humenné, ktorí mali so žiakmi besedu o pravidlách cestnej premávky a bezpečnej jazde na bicykli. Žiaci si v tento deň vyskúšali ako opraviť bežné závady na bicykli, napríklad oprava defektu či bŕzd. Overili si svoje zručnosti pri podávaní prvej pomoci pri páde z bicykla a samozrejme nechýbali ani  rôzne súťaže na bicykli. Aj keď sa dva týždne súťaže skončili, žiaci naďalej chodia do školy na bicykli vo väčšom počte.

Organizátor
Partneri