JUR NAD HRONOM – ZŠ s MŠ Jur nad Hronom

Materská škola sa zapojila do kampane s názvom Do školy na bicykli. Počas kampane sme deti motivovali formou pečiatok k tomu, aby každý deň prišli do materskej školy na bicykli, odrážadle alebo kolobežke. Na školskom dvore sme vykonávali rôzne aktivity: cyklojazda, bicyklovanie pomedzi kužele s dodržiavaním dohodnutých pravidiel ( správny smer jazdy, semafor, jazda podľa smeru šípok). Oboznámili sme sa s dôležitými dopravnými značkami pre cyklistov a s pravidlami cestnej premávky. Na záver kampane deti za svoju aktívnosť, šikovnosť a za získané poznatky dostali „vodičský preukaz pre cyklistov.“

Organizátor
Partneri