JELKA – Základná škola – Školská 399, Jelka

DO ŠKOLY NA BICYKLI

Aj tento rok 2021 sa naša škola ZŠ Jelka, po druhý krát zapojila do kampane „do školy na bicykli“. Pedagógovia z našej školy sa po celý čas snažili žiakov motivovať k chodeniu do školy na bicykli, kolobežke, korčuliach alebo aj peši, len nie autom. Počas prebiehajúcich dvoch týždňov, kedy sme boli súčasťou kampane sa znížil počet áut parkujúcich na parkovisku pri škole. Žiaci sa do kampane zapojili spoločnou diskusiou na tému „čo môžem urobiť pre svoje zdravie “. Vytvárali plagáty a fotografie. Kto mohol chodil poctivo na bicykli alebo kolobežke. Žiakom tretieho ročníka sa najviac páčila aktivita s listom. Mali za úlohu pánovi starostovi napísať list, kde žiaci pomenovali nedostatky týkajúce sa dopravy do školy na bicykli. Celá trieda list spoločne zobrala na obecný úrad. Pán starosta ich prijal a spolu s nim „rokovali“ o nedostatkoch a o návrhoch na zlepšenie cyklodopravy.

 

 

 

 

 

 

Organizátor
Partneri