JABLONOVÉ – Základná škola s MŠ – Jablonové 348, Jablonové

Kampaň do školy na bicykli sa nám veľmi páčila, lebo naozaj rozpohybovala nielen deti, ale aj ich rodičov a aj nás učiteľov. Sme malá dedinská škola iba s 1.st.ZŠ. Väčšina rodičov pracuje v Bratislave a svoje deti vozia do školy autom skoro ráno cestou do práce. Počas kampane viacerí zmenili svoje návyky, vstali skôr a išli s deťmi na bicykloch a kolobežkách, poprosili starých rodičov, alebo prišli deti na bicykloch samé. Často nám neprialo počasie, no „skalní“ neodložili bicykel ani počas dažďa. Počas týchto 2 týždňov veľa detí chýbalo v škole kvôli respiračným ochoreniam a nemohli sa zapojiť do kampane. Zároveň veľa detí prichádzalo peši a boli sklamaní, že ich chôdza mimo auta sa neráta do kampane. Zistili sme, že hoci máme stojany na bicykle, je ich málo. A že v daždi sadnúť na mokrý bicykel nie je nič príjemné, takže potrebujeme prístrešok. A že kolobežka sa nedá dobre uzamknúť. Ale to hlavné, že v našej obci chýba cyklistická cestička, po ktorej by sa deti dostali bezpečne do školy. To budeme tlmočiť obecnému zastupiteľstvu.
Kampaň sme využili na spoznanie a utvrdenie pravidiel bezpečnej jazdy na bicykli a kolobežke, na bezpečné správanie v cestnej premávke, podanie prvej pomoci a na eko-problém znečisťovania ovzduš. Zorganizovali sme jazdy bezpečnosti a zručnosti, mali sme policajtov, ktorí dávali pokuty za nedodržanie pravidiel, vyrábali sme si vodičské preukazy. Naši najstarší dokonca mali aj jazdy zručnosti v premávke v blízkom okolí školy.
Niektoré deti ukázali svoje dobré srdce, keď požičali svoj bicykel, alebo kolobežku spolužiakovi, ktorý nič nemal.

No najviac sa nám páčili úsmevy detí, ktoré prišli ráno na kolobežke alebo bicykli. V dobrej nálade vstúpili do školy a to sa prenieslo na nás všetkých.

 

Organizátor
Partneri