Inštrukcie pre školských koordinátorov

Vážené koordinátorky, Vážení koordinátori,
tešíme sa z Vašej účasti a uvádzame bližšie inštrukcie k súťaži. Tento rok súťažíme v troch kategóriach:

1. Najaktívnejšia škola
Škola, ktorá zapojí čo najviac žiakov do súťaže. Počíta sa počet žiakov, ktorí prídu počas jednotlivých dní trvania súťaže do školy na bicykli alebo kolobežke, v pomere k celkovému počtu žiakov. Šancu vyhrať má ale každá škola – okrem tých najlepších jednu vylosujeme zo všetkých prihlásených. Najaktívnejšie školy vyhrajú cyklostojany alebo batôžky na telesnú výchovu pre žiakov a iné darčekové predmety.

Tu vám ponúkame ako pomocníka tabuľku, ktorú môžete priebežne vypĺňať (editovateľnú verziu vo formáte .xlsx stiahnite tu, verziu na tlač vo formáte .pdf stiahnite tu). Na záver kampane vás potom vyzveme, aby ste tieto údaje naraz zadali do online formulára, ktorý vám zašleme po skončení kampane. Chceme vás čo najmenej obťažovať a radšej vám počas kampane nechať priestor na motivovanie žiakov.

2. Škola s najpútavejšou kampaňou
Školy môžu pripraviť sprievodnú aktivitu, ktorej cieľom by mala byť propagácia bicyklovania. Cyklojazda, oprava bicyklov, mapovanie problémových miest v okolí školy, či zaujímavé prezentácie, fantázií sa medze nekladú. Škola vytvorí fotografie alebo inú prezentáciu tejto aktivity, pričom bude súťažiť o hlasy na internete aj cenu poroty. Víťazné 3 školy získajú cyklostojany a drobné predmety pre žiakov.

Nejde len o množstvo alebo veľkosť podujatí či aktivít, skôr o pochopenie témy udržateľnej mobility a začatie alebo pokračovanie diskusie so žiakmi, školou, rodičmi či samosprávou. Nechajte sa inšpirovať v sekcii Tipy na stránke www.doskolynabicykli.sk. Pokiaľ chcete použiť aj tlačené materiály, plagáty či logo kampane si tiež môžete stiahnuť na našej stránke.

Na záver kampane budeme od vás očakávať krátke textové zhrnutie priebehu kampane na vašej škole (max. 300 slov) s priloženými fotografiami (min. 3) alebo videom alebo ich kombináciou, ktoré nám pošlete do 6. 11. 2022 na info@doskolynabicykli.sk. Pamätajte, že chcete zaujať a priblížiť vaše aktivity ľudom, ktorí doteraz o tejto téme možno ani nerozmýšľali. V týždni po skončení kampane budú tieto príspevky uverejnené na stránke kampane, kde bude prebiehať hlasovanie.

Aby tento rok mali šancu aj menšie školy, zaraďujeme kategóriu cena poroty. Hodnotiť budeme inovatívnosť, spôsob komunikácie, pochopenie témy udržateľnej mobility a zapojenie relevantných partnerov (miestnu samosprávu, políciu, rodičov, susedov…) a na základe týchto kritérii vyberieme 3 ocenené školy.

3. Cena pre učiteľov – influencerov!
Aj tento rok je tu cena pre učiteľky a učiteľov, ktorí svojou aktivitou výrazne prispejú k priebehu súťaže alebo celkovo mobilite na svojej škole. Výhercov určí porota pozostávajúca z organizátorov súťaže na základe učiteľských miniblogov súvisiacich s témou vlastnej školy a dochádzania na bicykli. Víťaz získa bicykel, ostatní ocenení rôzne darčeky od našich partnerov.

Miniblog bude potrebné poslať po skončení dvoch súťažných týždňov do 6. 11. 2022 na info@doskolynabicykli.sk vo formáte text (max. A4) a prípadné ilustračné obrázky či video, kreativite nechceme klásť žiadne zbytočné hranice. Budeme očakávať, že učiteľ alebo učiteľka opíše svoju motiváciu (napr. krátkym príbehom), aký spôsob a prečo zvolil k inšpirovaniu žiakov, v čom vidí najväčší význam pri vzdelávaní pri udržateľnej mobilite a tiež, či je v tomto smere aktívna/y aj mimo kampane počas celého roka. Môžete sa inšpirovať v sekcii tipy na www.doskolynabicykli.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@doskolynabicykli.sk.

Organizátor
Partneri