ILIAŠOVCE – Základná škola – Iliašovce 29, Iliašovce

Hýbeme sa, skáčeme, bicyklujeme a učíme sa. Toto je náplň celých dvoch týždňov tohtoročnej kampane Do školy na bicykli. Sme veľmi radi, že sme sa do tejto kampane zapojili. Náš týždeň začal vzdelávacími aktivitami, kde sme sa spolu so žiakmi naučili poznávať dopravné značky, ktoré sú pre cyklistov veľmi dôležité. Na hodinách telesnej výchovy sme mali rôzne jazdy šikovnosti, kde žiaci prekonávali na bicykloch a kolobežkách rôzne prekážky, jazdili slalom okolo kuželiek . Rozprávali sme sa ako si poradiť, keď máme malé poruchy na bicykli ( napr. ako spadnutá reťaz,…. ). Po zvládnutí teoretických poznatkov a krátkych praktických jázd sme sa vybrali na cyklotúru do prírody a na Iliašovský cyklochodník. Všetky tieto poznatky sme zúžitkovali i v praxi, pretože náš celodenný cyklovýlet sa vydaril na jednotku. Dopravné značky zvládnuté, opravená spadnutá reťaz, nové zážitky, veľa pohybu, správne unavené nôžky a najmä dobrý pocit z krásne stráveného dňa spolu v pohybe. K záveru celej kampane si žiaci vytvorili krásny spomienkový plagát, ktorý zahŕňa všetky naše aktivity, ktoré sme zvládli a obohatili tieto dva týždne. 8.10.2021 sme v rámci poslednej vyučovacej hodiny vyhodnotili celú kampaň. Keďže naši žiaci sa celý čas aktívne zapájali do všetkých aktivít, odmenou bol ich prvý  „ Bicyklo vodičák “ a odmeny vo forme krásnych maľovaniek a upomienkových predmetov od nášho sponzora spoločnosti
AUTO-VALAS s.r.o..

Dali sme si sľub: hýbať sa, bicyklovať a ten aj plníme. Ešte aj po skončení kampane žiaci chodia do školy na bicykloch či kolobežkách.

 

Vypracovala: Mgr. Jana Topoliová PhD.

V Iliašovciach 14.10.2021

Organizátor
Partneri