HURBANOVO – ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2

Naša škola sa zapojila do kampane „Do školy na bicykli“ s cieľom podporiť u detí rozvoj pohybovej kultúry, nakoľko v posledných rokoch bola pohybová činnosť z dôvodu pandémie COVID – 19 značne znížená. Zároveň sa v rámci kampane  v škole konali dopravno – bezpečnostné preventívne akcie zamerané na zručnosti pri jazde na bicykli a bezpečné správanie sa na cestách počas jazdy na bicykli.

Deti si vyskúšali svoje zručnosti na prekážkovej dráhe, uskutočnila sa aj organizovaná hromadná jazda na bicykloch po ceste.

Posledný deň pred prázdninami bola súťaž, z ktorej triedy príde najviac detí do školy na bicykli. Pri vyhodnocovaní sme  brali do úvahy aj počet detí, ktoré prišli do školy na bicykli a mali aj prilbu.

Organizátor
Partneri