HUMENNÉ – Materská škola – Štefánikova 49, Humenné

 

Naša materská škola, Štefánikova 49 v Humennom sa aktívne zapojila do kampane „Do školy na bicykli“, ktorej cieľom je podporiť zdravý a udržiavaný spôsob dopravy do škôl. MŠ učí             a vychováva detí od 2 do 6 rokov podľa vzdelávacieho programu „Učíme sa hravo a žijeme zdravo“. Súčasťou tohto programu je zdravý životný štýl, environmentálna a dopravná výchova. Kampaň nás zaujalo natoľko, že sme sa rozhodli, denne realizovať aktivity, ktoré vychovávajú zdravé, samostatné deti a smerujú k ochrane našej Zeme, lebo spoločne sa o ňu delíme a zmeny, ktoré urobíme jej môžu pomôcť. Súčasťou MŠ je aj dopravné ihrisko, ktoré nám pomáha nielen k podpore zdravého životného štýlu, ale vďaka nemu dokážeme simulovať rôzne dopravné situácie ako súčasť prevencie. Cez naše facebookové stránky  sme rodičov a deti informovali o našich aktivitách v rámci kampane. Rodičia sa zapojili v rámci svojich možnosti, nakoľko viac ako polovica prichádza do MŠ z okolitých dedín. V prvý deň kampane sme s deťmi diskutovali o kampani, vysvetlili sme im čo je to kampaň, prečo je pre nás dôležitá. Vysvetlili sme si pravidlá, ktorými sme si spoločne určili a ktoré budeme dodržiavať pri aktivitách na dopravnom ihrisku. Pomocou prezentácie sme si zopakovali základné dopravné značky a ochranné prostriedky. Potom sme pokračovali v aktivitách na dopravnom ihrisku, kde sme sa premenili na chodcov, cyklistov a kolobežkárov. Pani učiteľky riadili dopravu. Po troch dňoch si už dopravu riadili deti s pomocou učiteľky. Každý deň kampane sme pre deti pripravili rôzne hry, aktivity smerujúce k ochrane prírody                     a k dopravnej výchove. Naučili sme sa básničku aj pesničku. Intenzitu reflexných prvkov sme skúšali s baterkami. Počas vychádzky sme navštívili servis bicyklov, kde sme mali zaujímavú prednášku. Kampaň sme ukončili hodnotením a sebahodnotením. Každé zúčastnené dieťa, rodič a zamestnanec získal za účasť diplom. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto kampane.

Organizátor
Partneri