HRONSKÉ KĽAČANY – ZŠ s MŠ Hronské Kľačany 322

Kampaň a propagácia inšpirovať žiakov našej školy k pohybu a hlavne cyklistike nebolo vôbec nutné. Keďže sa naša škola nachádza  v blízkosti viacerých obcí a naše okresné mesto je vzdialené len necelých päť kilometrov, mnoho presunov absolvujeme na bicykloch, či pešou chôdzou už od prvého ročníka. Zvyšujeme tak kondíciu, upevňujeme zdravie, či posilňujeme vôľu niektorých detí prekonať sa. Podporujeme a utužujeme i kolektívne vzťahy , či poskytnutie pomoci kamarátom. V neposlednom rade sa deti učia dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Na škole každoročne organizujeme súťaž Duatlon – cyklistika a beh na vzdialenosť prispôsobenú veku i pohlaviu (pripájajú sa i deti z MŠ i dôchodcovia), na záver roka cyklotúry po jednotlivých ročníkoch (1-9), organizujeme akciu“ Deň bez áut“.

Na bicykli sa deti presúvajú na plavecký výcvik do Levíc, spoznávajú okolie aj v rámci hodín telesnej výchovy či celodenných cyklotúr.  Rodičia sú aktivitami nadšení.  Najväčším problémom bol a je úložný priestor na bicykle. Aby žiak na našej škole mohol chodiť pravidelne na bicykli do školy, musí o to požiadať vedenie, ktoré na základe obmedzeného počtu stojanov  nie každému vyhovie. Tento deficit by sme chceli odstrániť. V rámci kampane boli žiaci radi, že im je dopriate prísť do školy na bicykloch či kolobežkách bez obmedzení.  Spoznávali  rôzne zákutia obce, sledovali a zaznamenávali spôsob presunov  občanov  rôznej vekovej skupiny v obci ako i spôsob prepravy zamestnancov i žiakov  do školy. Na základe záznamov zistili skutočnosť, že hlavne mnohí starí ľudia siahnu po bicykli. Tak prečo nie deti?

Organizátor
Partneri