HÁJSKE – ZŠ s MŠ Hájske

Dňa 19.10. sme sa so žiakmi základnej školy vybrali bicyklovať po novom cykloznačení a navštíviť tak extravilán obce. Spolu sme prešli 21 km a navštívili sme katastre obcí Hájske, Šoporňa (Štrkovec a VN Kráľová nad Váhom) a obec Pata. Žiakom sa trasa páčila, bola nenáročná, takže nové cykloznačenie bude mať snáď zmysel.

Organizátor
Partneri