GBELCE – Základná škola Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským – Stampay János Alapiskola – J. Stampayho 80, Gbelce

Organizátor
Partneri