DVORY NAD ŽITAVOU – Základná škola – Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

Kampaň sme propagovali plagátom, ktorý žiaci sami nakreslili, namaľovali a umiestnili na viditeľnom mieste pred školu. Do akcie sa zapojili rodičia, žiaci, učitelia aj všetci zamestnanci školy, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli aj napriek nepriaznivému počasiu. Žiaci sa vďaka dráhe na ihrisku zdokonaľovali v jazde na bicykli a kolobežke. Pre niektorých to bola prvá skúsenosť s týmto dopravným prostriedkom. Počas týchto týždňov mali žiaci obohatené vedomosti z čias minulých (ako vyzeral bicykel kedysi, dopravné prostriedky v minulosti, zdravie kedysi a dnes).  Absolvovali sme tiež exkurziu do miestneho obchodu s bicyklami, kde si svoje vedomosti o tomto dopravnom prostriedku mohli obohatiť. Žiakov nadchla akcia aj kvôli zlosovateľným žrebom, ktoré získavali za absolvovanie jednotlivých aktivít v rámci vyučovania. Na konci súťaže boli odmenení rôznymi zaujímavými cenami. Tému „Do školy na bicykli“ kreatívne implementovali naši učitelia do vyučovacích hodín. Hodiny boli živé a diskusie na túto tému sa niesli medzi žiakmi aj počas prestávok. Naším cieľom bolo primäť žiakov chodiť do školy na bicykli nielen počas dvoch týždňov kampane, ale aj po jej skončení, čo sa nám zatiaľ darí, tak nám držte palce 🙂

Organizátor
Partneri