DUNAJSKÁ LUŽNÁ – ZŠ Dunajská Lužná

Naša základná škola v Dunajskej Lužnej sa už po niekoľký-krát zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Naša základná škola má vysoké ekologické cítenie, preto nás táto aktivita vždy osloví a radi ju realizujeme. Sme si veľmi vedomí, ako dôležité je v dnešnej dobe klásť dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi. Preto sa snažíme žiakov našej školy motivovať k ohľaduplnému prístupu k životnému prostrediu, čo zahŕňa aj jazda do školy na bicykli alebo kolobežke v každom ročnom období, nielen v peknom teplom počasí. Preto každoročne organizujeme besedy.

Pri téme jazdy na bicykli do školy vždy vyzdvihujeme okrem ekologického aspektu, ktorý sa týka celej spoločnosti, tak aj aspekty, ktoré sa týkajú osobne každého jednotlivca. Vysvetľujeme im, že jazdou na bicykli do školy podporujú aj ekológiu a aj vlastné zdravie. A to hneď v niekoľkých rovinách. V prvom rade ide o zlepšenie životného prostredia, v ktorom žijeme a zároveň podporuje aj vlastné zdravie, tým že si zvyšujú svoju odolnosť, vytrvalosť a sústredenosť. Zároveň sú nútení aj k samostatnému rozhodovaniu keďže musia riešiť situácie, ktoré sa im ako účastníkom cestnej premávky dejú.

Zároveň sa učia aj zodpovednosti za svoje rozhodnutia. To ďalej dáva možnosť rozvíjať ohľaduplnosť a vzájomné sa rešpektovanie, ktoré sa prenáša ako vzor správania aj vo vzťahu k prírode a ekologickému správaniu sa. Na podporu besied, respektíve na osvojenie si poznatkov z besedy do praxe, naša základná škola v Dunajskej Lužnej usporadúva počas celého roka motivačné súťaženie medzi jednotlivými triedami.

Organizátor
Partneri