DOLNÝ OHAJ – ZŠ s MŠ Juraja Holčeka

Na Základnej škole s materskou školou Juraja Holčeka sa snažíme podporovať deti v aktívnom životnom štýle aj pomocou cyklistiky. Už minulý rok sme zaviedli cyklistický krúžok, ktorý mali v obľube žiaci prvého po deviaty ročník. Pravidelne sme sadli na bicykel a objavovali naše okolie, preto sme sa s veľkou radosťou zapojili do vašej súťaži.

Pre motiváciu žiakov a žiačok sme usporiadali dvojtýždňovú súťaž o najpoctivejšieho cyklistu, kde deti mali za úlohu každý deň prísť do školy na bicykli. Napriek počasiu sa to podarilo 48 žiakom resp. žiačkam. Tí boli odmenení odznakom s tematikou „do školy na bicykli“, ktorú sme dali na objednávku vyrobiť. Aby sme dostali do povedomia cyklistiku ešte viac, zorganizovali sme súťaž o najpomalšieho cyklistu. Pravidlá boli jednoduché. Úlohou bolo prejsť určenú trasu v čo najdlhšom možnom čase bez dotyku tela so zemou, zároveň nesmeli zmeniť smer jazdy kolmo na dráhu. V každej triede sme následne udelili titul: „najpomalší cyklista triedy“. Víťazi získali diplom s netradičným titulom.

Na našej škole dbáme aj o bezpečnosť žiakov a žiačok, ktorí dochádzajú do školy na bicykli. Preto sme sa rozhodli zorganizovať akciu, počas ktorej sme upozorňovali vodičov automobilov na dôležitosť dodržiavania cestných pravidiel. Úzka cesta k našej škole nám už dlhšie robí starosti. Vodiči automobilov nedodržiavajú zákaz vjazdu a tým ohrozujú bezpečnosť našich žiakov a žiačok. Situáciu sme zobrali do vlastných rúk a cestu sme zatarasili. Pomohli nám pri tom aj príslušníci PZ z Dvorov nad Žitavou a pán starosta. Vodiči, ktorí nerešpektovali zákaz vjazdu nedostali pokutu ale upozornenie od našich detí.

Do súťaže sme zapojili aj pedagógov, ktorí sa snažili do školy prichádzať bicyklom. To malo veľmi dobrú odozvu u žiakov, ktorí si uvedomili, že aj keď môžeme chodiť na aute, prišli sme bicyklom.

Organizátor
Partneri