Do školy na bicykli prebehne od 27. septembra do 8. októbra 2021

Do školy na bicykli štartuje už v poradí siedmy ročník! Kampaň podporujúca zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl sa aj tento rok bude konať v jesennom termíne, od 27. septembra do 8. októbra, tento raz s heslom  „Netrávme v aute večnosť“. Vyhlasuje ju Ministerstvo dopravy a výstavby SR a organizuje už druhým rokom Cyklokoalícia aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hoci názov kampane hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do škôl – chôdzu, bicyklovanie či jazdu na kolobežke.

Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov a pedagógov. Súťažiť môžu v troch kategóriach – najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom pre školskú mobilitu. Minulý rok sa do kampane aj napriek pandemickej situácii zapojilo 238 škôl z celého Slovenska. Registrácia je spustená na stránke www.doskolynabicykli.sk.

Do školy na bicykli však nie je len súťažou. Cieľom kampane je predovšetkým upozorniť na vysokú intenzitu automobilovej dopravy v

rámci dochádzania do škôl, no taktiež poukázať na riešenia, ktoré zlepšujú podmienky a bezpečnosť práve pre nemotorovú dopravu žiakov, študentov ale aj všetkých ostatných. „Blízke okolie škôl je často doslova obliehané automobilmi. Nechávame deti dýchať znečistený vzduch a ohrozujeme ich rýchlo jazdou áut. Školské dvory sa na mnohých školách pomaly menia na parkoviská. Ak chceme vychovávať zdravé a samostatné deti, takýto prístup nás, dospelých, musíme zmeniť,“ hovorí Dan Kollár z Cyklokoalície.

 „Aj na Slovensku už nájdeme školy, ktoré podporujú dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke či pešo, pretože vnímajú pozitívny vplyv pohybu a udržateľnej dopravy na svojich žiakov. Inšpirujme sa od nich a ukážme, že nám na deťoch skutočne záleží,“ doplnil národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby.

Organizátor
Partneri