BRATISLAVA – Materská škola – Exnárova 6, Bratislava-Ružinov

Do tejto kampane sa naša materská škola zapojila prvý krát. Naše deti pravidelne využívajú príchod do škôlky na bicykli, kolobežke alebo na odrážadle. Kampaň sme podporili tak, že sme vyvesili plagáty v našej materskej škole na hlavnej nástenke a na nástenkách v šatniach tried. Keďže sa počas druhého týždňa pokazilo počasie, poniektorých to odradilo, ale našťastie nie všetkých. No bol aj jeden deň, keď pršalo od rána a vtedy neprišiel nikto na bicykli alebo kolobežke. Deti, ale aj rodičia sa tešili, že prichádzali do škôlky na svojich obľúbených dopravných prostriedkoch. Pre deti pani učiteľky pripravili aj rôzne vzdelávacie aktivity v triede, ale aj na našom dopravnom ihrisku. Na konci kampane dostali všetky zúčastnené deti diplomy a maľovanky Cyklo-pozitív od autorky PaeDr. Evy Kolmanovej.

 

Organizátor
Partneri