BEŇADOVO – Základná škola s materskou školou – Beňadovo 68, Beňadovo

„Hurá, môžeme ísť do školy na bicykli alebo kolobežke!“ – to bola prvá reakcia žiakov v triedach našej školy, keď pani riaditeľka Veronika Zvrteľová vyhlásila v školskom rozhlase, že od pondelka 27. septembra do piatku 8. októbra majú žiaci chodiť do školy na bicykli alebo kolobežke. Do našej školy chodí spolu 147 žiakov, priemerná denná účasť na tejto super akcii bola 88 žiakov. 

Naše  Beňadovo nie je veľké, a preto nie je pre našich žiakov problém prísť do školy na bicykli alebo kolobežke z každého kúta našej malebnej dedinky. Hneď v pondelok 27. septembra si každá triedna učiteľka pripravila vo svojej triede krátku prezentáciu o bezpečnosti na cestách. V utorok 28. septembra sme si pre žiakov pripravili prejazd na bicykli alebo kolobežke cez našu dedinu. Išli sme postupne – najskôr žiaci prvého stupňa, neskôr žiaci druhého stupňa.  Na začiatku pelotónu šla na bicykli koordinátorka projektu p. učiteľka Graňáková, pomedzi žiakov každej triedy išla ich triedna učiteľka. Pre zabezpečenie bezpečnosti stáli na križovatkách naše asistentky. V stredu sme si pre starších žiakov pripravili súťaž v rýchlej jazde na bicykli po vopred určenej trase, ktorú sme v čase súťaže bezpečne uzavreli. Víťazov súťaže, samozrejme, čakala odmena. 

Ostatné dni sme žiakov motivovali aj tým, že sme aj my chodili do školy na bicykli. Naši žiaci boli veľmi aktívni a až do konca trvania „Do školy na bicykli“ vo veľkom počte prichádzali na kolobežkách a bicykloch. Na konci týždňa sa nás bolo menej pre karanténu, pretože nám postupne odbudli 9. trieda a neskôr ešte 1. a 3. trieda. Ďakujeme za krásne prežité dva týždne, kedy sme si mohli vychutnať cestu do a zo školy na kolesách. S pozdravom Základná škola s materskou školou Beňadovo.

Organizátor
Partneri