VINOHRADY NAD VÁHOM – ZŠ Vinohrady nad Váhom

Kampaň sme zahajili na hodinách TSV poučením o bezpečnosti cestnej premávky a na druhej strane o potrebe aktívneho pohybu pre deti. Kampaň sme vyhlásili a sledovali počet zapojených žiakov do projektu. Nosnou častou bola cyklovychadzka , kde sa zúčastnilo 51 žiakov z 57 prítomných žiakov 5-9 ročníka. Najazdili sme cca 15 km po intraviláne a extraviláne dediny. Žiaci i pedagógovia mali dobré pocity zo športového výkonu a nádherného počasia. Ďalšie dni na hodinách sme prízvukovali na potrebu pravidelného športovania a pobytu v prírode . Sledovali sme počet žiakov prichádzajúcich do školy na bicykli a taktiež na hodinách výtvarnej výchovy sme dali tému : bicykel . Záverom , ale treba dodať , že i taká jednoduchá činnosť , ako bicyklovanie potrebuje infraštruktúru – cyklochodniky pretože vybrať sa len tak na cesty v súčasnej premávke nie je jednoduché !!!!

Organizátor
Partneri