TRNAVA – ZŠ s MŠ Ulica Jána Bottu 27

2. ročník s našou účasťou…, na 2 kolesách…, v roku 2022… a 2 splnené ciele. Aj takto by sme vedeli zhrnúť projekt Do školy na dvoch kolesách na našej škole, ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava.

Do tohto projektu sa radi zapájame, pretože v ňom vidíme veľký potenciál. Okrem toho, že nás často vedie mimo našu komfortnú zónu, robíme aj niečo pre naše zdravie, pre našu fyzickú zdatnosť. A nie len pre nás, ale aj pre našu spoločnosť, pre naše životné prostredie.

Tento ročník sa nám podarilo splniť ciele, s ktorými sme do tohto ročníka vstupovali.

Naším prvým cieľom bolo deti motivovať, aby si sami hľadali cestu a spôsoby, ako nebyť tzv. „autoholikmi…“ Aby sme v nich vzbudili prirodzený záujem a vnútornú motiváciu, ktorá bude mať dlhodobý účinok.

A naším druhým cieľom je systematické a dlhodobé zlepšovanie sa v tomto projekte, o čom svedčí aj náš tohtoročný výsledok… +300% J oproti minulému roku.

Za ten ďakujeme hlavne našim žiakom – účastníkom. Pevne veríme, že budúci rok budeme zase lepší a udržíme sa v tomto úspešnom trende.

Takže dvom kolesám zdar a vidíme sa o rok!

Organizátor
Partneri