ZUBEREC – Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou – Hlavná 369, Zuberec

Na bicykli chodíme,

naše telo cvičíme.

Túžime vždy zdraví byť

a prírodu tiež chrániť.

Aj tento rok sme oslovili naše deťúrence, rodičov a známych MŠ, aby sa opäť zapojili do kampane a súťaže „Do školy na bicykli“. Už pred začiatkom kampane si deti v rámci témy „Veselá ulica“ osvojovali základné pravidlá správania sa chodcov a cyklistov v cestnej premávke, poznávali reflexné prvky a oblečenie, oboznámili sa s vybavením  cyklistu a kolobežkára, nadobudnuté vedomosti prakticky uplatňovali pri jazde na odrážadlách,  kolobežkách, trojkolkách a bicykloch. Naša materská škola sa zapája aj do „Svetového dňa bez áut“, kde sa spoločne snažíme upovedomiť na znečistené životné prostredie automobilmi, následné škodlivé dopady na ľudské zdravie a zároveň podporujeme ekologické formy dopravy.

Nech ostane v garáži

naše autíčko,

budeme dýchať čistý

vzduch s oteckom a mamičkou.

Kampaňou „Do školy na bicykli“. chceme ukázať, že jazdou na bicykli robíme niečo pre svoje zdravie,  chránime prírodu a cesta do školy môže byť zábavná, ale aj bezpečná. Tešíme sa, že počas trvania kampane sa v našej obci vybudoval v blízkosti materskej školy nový bezpečný priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou, ktorý zvýši ochranu nielen našich škôlkarov a ich rodičov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Spoločne nám pomohli šíriť dobrú vec, zlepšili si „kondičku“ a priniesli radosť z cesty nielen deťom, ale určite aj sebe. Tento rok nás bolo o niečo menej, pretože na našich škôlkárov zaútočili „bacily“, no aj tak sme radi, že sme opäť vzbudili záujem o dochádzanie do materskej školy na bicykli, trojkolke, či odrážadle. Tak teda do bicyklovania a nezabudnime „Netrávme v autách večnosť.“

Organizátor
Partneri