ŽDIAR – Základná škola s materskou školou – Ždiar 255, Ždiar

Kampaň „Do školy na bicykli“ sme na našej škole zorganizovali prvý krát. Keďže sme aktívna športová škola, hlavnú myšlienku tejto kampane podporujeme u detí počas celého školského roka.Podľa posledného prieskumu 16 % našich detí chodí do školy autom, ostatní chodia pešo, na bicykli alebo kolobežke, alebo dochádzajú autobusom.

Pre výhodné podmienky a krásne lesné cyklochodníky je na našej škole bicyklovanie súčasťou hodín telesnej výchovy a lyžovania, súčasťou športových súťaží a akcií, ktoré deťom pripravujeme počas celého roka (Na MDD organizujeme, u detí veľmi obľúbený, Ždiarsky triatlon – bicyklovanie, streľba na terč a beh do kopca po lyžiarskej zjazdovke).

Aj napriek chladnejším ránam sa počas dvoch týždňov do kampane zapojila väčšina z tých žiakov, ktorí mohli cestovať do školy na bicykli alebo kolobežke. Všetci aktívni žiaci boli za podporu tejto kampane odmenení žolíkom, ktorý im pomôže na vyučovaní v prípade zlej známky.
Okrem žiakov sa samozrejme zapojili aj pedagogický a nepedagogický zamestnanci, ktorým príkladom išla naša pani upratovačka, ktorá každý deň dochádza do školy na bicykli.
Do kampane „Do školy na bicykli“ sa určite zapojíme aj v ďalších ročníkoch.
ZŠ s MŠ Ždiar

Organizátor
Partneri