ŽAŠKOV – Základná škola s materskou školou – Školská 3, Žaškov

Naša škola sa aktívne zapojila do kampane „Do školy na bicykli“ po prvýkrát. Sme menšia
škola v obci Žaškov a naši žiaci veľmi radi a často využívajú túto ekologickú dopravu počas
školského roka. Pri škole máme zriadené dopravné ihrisko s prenosnými značkami
a kolobežkami, kde sme si počas kampane overili, ako naši žiaci poznajú dopravné značky
a ako ich vedia rešpektovať. Spolu sme sa učili, ako sa správať na ceste, keď sme súčasťou
cestnej premávky. Do budúcna plánujeme zakúpiť ďalšie stojany na bicykle a chceme žiakov
motivovať, aby tento spôsob dopravy do školy využívali čo najviac.

 

Organizátor
Partneri