MOJZESOVO – ZŠ Mojzesovo – Černík

Počas trvania kampane sa žiaci aktívne zúčastňovali rôznych pripravených aktivít. Na výtvarnej výchove sme s prváčikmi modelovali bicykle z plastelíny, maľovali a kreslili sme bicykle. Na hodinách slovenského jazyka sme tvorili básne. S prváčikmi sme tiež pozerali rozprávku Macko uško (časť o pohybe), ktorá bola o tom, ako je pohyb pre život dôležitý.

Ako motivačný prvok, aby sa čo najviac žiakov do kampane zapojilo, sme pre žiakov pripravili kupón “ Neskúšajko“, ktorý mohol získať každý žiak, ktorý v danom termíne prišiel do školy na bicykli, či kolobežke. Žiak ho môže raz využiť na odpoveď, či skúšanie alebo ho môže použiť ako výmenu za zlú známku.

Organizátor
Partneri