ZÁHRADNÉ – Materská škola – Záhradné 226, Záhradné

Sme materská škola v  obci Záhradné. Nie je tu veľká premávka na cestách, preto chodí veľa našich  detí do školy ma bicykli, odrážadlách a kolobežkách. Počas týchto dvoch týždňov nás postihla zvýšená chorobnosť a zlé počasie. Napriek tomu naše deti zabojovali a s pomocou rodičov naďalej chodili do školy na bicykloch, odrážadlách a kolobežkách. Motivovali sme ich rôznymi aktivitami. Navštívili  nás aj policajti, záchranári a   ocko, ktorý predviedol opravu defektu na bicykli. Urobili sme si  spoločnú  prehliadku všetkých bicyklov, odrážadiel, kolobežiek, na ktorých prišli do školy a previezli sa.  Do tejto kampane sme sa zapojili hlavne z dôvodu, aby sme deti viedli k tomu, aby sa od mala aktívne podieľali na ochrane životného prostredia. Takto sme sa im pokúsili priblížiť, že aj oni môžu chrániť našu Zem. Vyvrcholením bolo vytvorenie mapy cyklistickej cesty podľa predstáv deti. Predložili sme ju starostovi obce ako návrh na realizáciu cyklistického chodníka a tým by sme chceli prispieť k zlepšeniu klímy a kvality života v obci. Aj keď táto kampaň končí, chceli by sme tento trend „ do školy na bicykli“ aj naďalej udržiavať a propagovať.  Deti sme motivovali aj tým, že dostali darček v podobe reflexných prvkov na bicykel a prilbu. Vzorom pre všetky deti sú aj učiteľky, ktoré počas roka chodia do práce na bicykloch a kolobežkách.  K tejto kampani sme špeciálne vymysleli a zložili pesničku Bicykel. Naše deti sa ju s radosťou naučili. Môžete si ju vypočuť aj v našom videu.

Ďakujeme za túto kampaň, pretože nám poskytla veľa zážitkov a skúseností.

 

Organizátor
Partneri